Aktovka

Aktovka

„Mám aktovku!“ Takto znela výzva na začiatku pôstu. Vyslovil ju duchovný otec pri detskej sv. omši a adresoval ju všetkým deťom, ktoré v septembri nastúpia prvýkrát do školy.

Zapojiť sa mohli všetky deti, a to tak, že nakreslia pekný obrázok, ktorý bude vyjadrovať nejakú časť z krížovej cesty. Do súťaže sa zapojilo niekoľko detí. Po Veľkej noci pri detskej sv. omši sa uskutočnilo žrebovanie. Výhercom aktovky sa stal Samko Vasko. Výhercovi blahoželáme.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required