Oznamy na týždeň 9.4. – 15.4. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 9.4. – 15.4. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

9.4.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

8.00

+Ján Volovár

9.15

+Jaroslav +Mária +Ján

10.30

Za zdr. a Božie požehnanie Jána a Márie Kormucíkových

Utorok

10.4.

VEĽKONOČNÝ UTOROK

 

Streda

11.4.

VEĽKONOČNÁ STREDA

18.00

+Mária Šedzmáková – pohrebná

Štvrtok 12.4.

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

17.00

+Zuzana Volovárová +Štefan Švárny + Anna Švárna

Piatok

13.4.

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18.00

+Mária +Juraj +Mária

17.00

+ Jozef

Sobota

14.4.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

7.00

Za zdr. a Božie pož. Daniela, Gabriela a Tomáša

Nedeľa

15.4.

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie Štefana Belančina

9.15

+Mária +Ján +Michal

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Jozef Tovarňák – syn rodičov neb. Jozefa a Márie rod. Strajňákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Magdaléna rod. Rišková – dcéra neb. Milana a Magdalény rod. Hažlinskej, nar. a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa prvý krát.

Tomáš Žinčák – syn rodičov  Jozefa a Oľgy rod. Gergeľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mária rod. Štofíková – dcéra Dušana a Márie rod. Fencákovej, nar. V Svidníku a bývajúca v Dlhom nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

 

  • V sobotu 14.4 v kostole Božieho milosrdenstva v Snine so začiatkom o 16.30 bude dekanátne večeradlo. Pôjde tam spoločný autobus z Humenného. V Kamenici bude o 15.30.
  • Na budúcu nedeľu  bude sv. omše v našej farnosti slúžiť Vdp. Štefan Novotný, kňaz pôsobiaci v Košickom Univerzitnom pastoračnom centre. Je to inštitúcia pre mladých študentov obzvlášť z našich farnosti vzdialenejších od Košíc. Mnoho mladých pôjde aj tento rok na vysoké školy do miest, kde pôsobia Univerzitné pastoračné centrá. Pri sv. omši nás oboznámi s činnosťou a službami ponúkanými pre mladých študentov. Po sv. omši bude zbierka, kde budeme môcť prispieť na činnosť centra a aktivity pre mladých.
  • Na budúcu nedeľu 15. apríla je nedeľa Božieho milosrdenstva. Vo farnosti v Snine na sídlisku sa koná odpustová slávnosť, ktorej predchádza celotýždenný duchovný program, na ktorý ste srdečne pozvaní. Nájdete ho na výveske. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu odpustovou sv. omšou o 11.00 h, sv. omša bude
    v priamom prenose vysielaná aj cez STV.
  • Z pohrebu Márie Šedzmákovej rodina obetovala na kostol 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola má ulica Lesná v sobotu o 8.45

Anna Vatahová

Helena Rošáková

Božena Rošáková

Anna Janošová

Mária Sojčáková

Monika Balogová

Erika Ledinská

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required