Oznamy na týždeň 16.4. – 22.4. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

DRUHÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 16.4. – 22.4. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

16.4.

Féria

18.00 detská

+Andrej +Alžbeta +Andrej

Utorok

17.4.

Féria

17.00

Za zdr. rodín Babincovej, Koreckej a Lupčovej

18.00 detská

+Anna +Ján

Streda

18.4.

Féria

 

Štvrtok 19.4.

Féria

18.00

+Anna Sojčáková

Piatok

20.4.

Féria

18.00

Za Bohu známych dobrodincov rodiny Ledinskej

17.00

+Gustav +Anna +Anna

Sobota

21.4.

Féria

8.00

+Mária Vatahová – 1. výr.úmrtia

Nedeľa

22.4.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8.00

+Juraj Macák, kňaz – 2.výr.úmrt.

9.15

Za farnosť

10.30

Za zdr. a B.pož Kataríny – 60 r.ž.

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Matúš Kocik – syn rodičov neb. Andreja a Ireny rod. Hrubovskej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mgr. Alena rod. Fábryová – dcéra Jaroslava a Aleny rod. Gáborovej, nar. v Krompachoch, bývajúca vo Vojkovciach, ohlasujú sa prvý krát.

 

Jozef Tovarňák – syn rodičov neb. Jozefa a Márie rod. Strajňákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Magdaléna rod. Rišková – dcéra neb. Milana a Magdalény rod. Hažlinskej, nar. a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa druhý krát.

 

Tomáš Žinčák – syn rodičov  Jozefa a Oľgy rod. Gergeľovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamenici nad Cirochou a

Mária rod. Štofíková – dcéra Dušana a Márie rod. Fencákovej, nar. V Svidníku a bývajúca v Dlhom nad Cirochou, ohlasujú sa druhý krát.

 

OZNAMY:

 

  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.30. Bude spojená s modlitbami k Božiemu milosrdenstvu.
  • V piatok večerná sv. omša bude mládežnícka. Pozývam všetkých mladých, hlavne birmovancov.
  • Tento týždeň si pripomenieme v pondelok 16.4. 85. narodeniny Sv. otca Benedikta XVI. a 7. výročie jeho voľby na Petrov stolec. Pamätajme na neho vo svojich modlitbách.
  • V utorok ráno o 8.00 bude brigáda pri kostole. Budeme pokračovať v osekávaní omietky a príprave na ďalšie práce. Kto môže a hlavne chce priložiť ruku k dielu, je srdečne vítaný.
  • Pri východe z kostola na stolíku je nové číslo Palmy. Je venované hlavne dnešnému sviatku Božieho milosrdenstva, v úvode začíname uvažovať nad ďalšou sviatosťou – Eucharistiou, tiež sú tam úmysly sv. omši na nasledujúce dva týždne.
  • Z krstu Mareka Gajdoša obetovali na kostol 50,-€. Pán Boh zaplať.
  • Dnes je zbierka na pastoračne aktivity Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Všetkým darcom nech Boh odmení vašu štedrosť.
  • Upratovanie kostola má ulica Lesná v sobotu 21.4. o 8.45 hod.

Helena Mesárošová

Eva Sojčáková

Jana Gičová

Eva Sojčáková

Kvetoslava Kamerová

Viera Buzgová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required