Oznamy na týždeň 12.3. – 18.3. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

TRETÍ PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

Oznamy na týždeň 12.3. – 18.3. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

12.3.

Féria

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta deti

+Andrej +Mária Šepeľoví

Utorok

13.3.

Féria

16.30

Za zdr. a Božie požehnanie pre Tomáša, Gabriela a Daniela

17.30

detská

Pred sv. omšou krížová cesta detí

+Michal +Michal +Mária

Streda

14.3.

Féria

 

Štvrtok 15.3.

Féria

17.30

+Anton Szekely, kňaz

po sv. omši krátka adorácia

Piatok

16.3.

Féria

17.30

+Anna +Jozef Žinčákoví

16.30

+Ján + Alena

Sobota

17.3.

Féria

8.00

Zdr. a Božie požehnanie Márie Belančínovej – 82 r.ž.

Nedeľa

18.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

8.00

Za požehnanie Jozefov

9.15

Za farnosť

10.30

+Jozef Cimprich

 

OZNAMY:

  • Modlitba Krížovej cesty pokračuje každú nedeľu popoludní o  14.00 hod. a tiež každý pondelok a piatok 30 minút pred sv. omšou. V Kamienke každý utorok a piatok 30 minút pred sv. omšou a v nedeľu o 13.30 hod. Pozývam všetkých k tejto modlitbe.
  • Zajtra o 14.00 sv. omšou tu v kostole začnú pohrebné obrady zomrelej pani Magdalény Ľupčovej. Po sv. omši budú pokračovať na miestnom cintoríne.
  • V utorok 13.3.2012 bude vo farskom kostole v Snine večeradlo. Po jeho skončení rekolekčná sv. omša kňazov sninského dekanátu.
  • Budúcu nedeľu t.j. 18.3.2012 ideme spoločne na muzikal Quo vadis. Odchod autobusu je o 14.00 od kostola v Kamenici. Nezabudnúť lístok !!!
  • Do konca mesiaca marec môžeme rozhodnúť ešte o 2% z našej už zaplatenej dane. Ak by sme chceli pomôcť farnosti, konkrétne na aktivity pre mladých našej farnosti, môžete poukázať svoje 2% nášmu občianskému združeniu. Tlačiva sú vzadu na stolíku, alebo si ich môžete stiahnuť z našej farskej stránky www.farnostknc.sk
  • Zbierka na katolícku charitu pred týždňom bola v Kamenici 303,-€; v Kamienke 43,51,-€ Z pohrebu Márie Roškovej obetovali na kostol 50,-€  Všetkým darcom vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola v sobotu 17.3.2012 o 8.45 hod. ulica Partizánska

Mária Mažeriková

Mária Orendáčová

Monika Čabáková

Gabriela Kislaňová

Paulína Boňková

Helena Žinčáková

Štefánia Behúnová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required