Oznamy na týždeň 16.1. – 22.1. 2012

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1,

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89, www.farnostknc.eu

 

DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK

Oznamy na týždeň 16.1. – 22.1. 2012

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

16.1.

Féria

17.30

detská

+ Štefan Švárny, +Zuzana a +Štefan Volovároví

Utorok

17.1.

Sv. Antóna, opáta

Spomienka

16.30

+ Ján Vataha

17.30 detská

+Tomáš Rošák – pohrebná

Streda

18.1.

Féria

 

Štvrtok 19.1.

Féria

17.30

+ Štefan Dedinský – 10. výročie úmrtia

Po sv. omši krátka adorácia.

 

Piatok

20.1.

Féria

17.30

+ Ján Beca

16.30

+ Juraj + Michal + Rozália

Sobota

21.1.

Sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka

8.00

Za požehnanie Karolíny, Adely a Tomáša

Nedeľa

22.1.

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8.00

Za farnosť

9.15

Za členov ružencového bratstva

10.30

Za požehnanie Petra s rod. – 40 rokov života

OZNAMY:

 

  • Od 18. do 25. Januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Môžeme na tento úmysel obetovať svoje modlitby a tiež pri večerných svätých omšiach budeme brať formulár za jednotu kresťanov.

 

  • V dňoch 17.4. – 24.4.2012 sa koná Dekanátna púť do Svätej zeme. Odlet je z Budapešti a prílet do Košíc. Cena púte je 664,-€. V cene je zahrnutá: letenka, ubytovanie, doprava vo Svätej zemi, sprievodca, letiskové a palivové poplatky a transfer na letisko a späť. Záujemcovia sa môžete hlásiť osobne u mňa po hociktorej sv. omši, alebo na dekanskom úrade v Snine do konca januára. Sprevádzať bude Vdp. Ján Majerník. Podrobnejšie informácie a program púte na výveske.

 

  • Chcem vyzvať tých, ktorí v tomto roku chcú prijať sviatosť manželstva, aby predbežne nahlásili termín sobáša na farskom úrade. Zápisnice dať dohromady nám stačí tri mesiace pred sobášom, ale pokiaľ ide o sobášne náuky je potrebné aby stihli niektorý z cyklov príprav. Na výveske, na našej farskej stránke a v budúcom čísle farského listu budú uvedené termíny konania náuk. Obzvlášť prosím o pozornosť tie páry, ktoré sú v zahraničí, alebo aspoň jedná zo stránok pracuje vonku.

 

  • Chcem upozorniť na zmenu termínu návštevy muzikálu „Quo vadis“. Nepôjdeme 7.2. ako som avizoval, ale až 18.3.2012 t.j. nedeľa o 16.00. Cena lístka + doprava je 16,- eur.

 

  • V sakristii je možne si zakúpiť katechizmus pre mladých YOUCAT. Je potrebný v rámci prípravy na birmovku, ale je veľmi vhodný aj pre mladých vôbec. Cena je 6,-€

 

  • Upozorňujem, že úmysly sv. omši uverejnené v Palme, neurčujú úplne presne kedy sú sv. omše vo farnosti. Sú písané tri týždne dopredu a tak niekedy môžu okolnosti urobiť zmenu. Preto smerodajné sú stále nedeľne oznamy na nasledujúci týždeň.

 

  • Bohu známy obetoval na kostol 140,-€ Pán Boh zaplať.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 21.1.2012 o 8.45 hod. ulica Ružová

Veronika Kapuscinská

Magdaléna Veľasová

Viera Gromanová

Kvetoslava Jablonská

Mária Vatahová

Anna Mažeriková

Jarmila Avuková

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required