Oznamy 19.12. – 25.12. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy na týždeň 19.12. – 25.12. 2011

 

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 19.12.

Féria

6.00

+Mária +Ladislav

17.30

+ Veronika

Utorok 20.12.

Féria

17.30

+Jozef +Michal

6.00

Za požehnanie Jozefa s rod.

Streda

20.12.

Féria

6.00

+Peter +Štefan

 

 

Štvrtok 22.12.

Féria

6.00

+Štefan +Jozef

 

 

Piatok 23.12.

Féria

6.00

+Michal

 

 

Sobota 24.12.

Féria

24.00

Na úmysel

22.30

Za Bohu známu rodinu

Nedeľa 25.12.

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

8.00

Zdr. a Božie požehnanie pre Michala a Zuzku s rodinami

9.15

+Zuzana +Štefan +Eleonóra

10.30

Za farnosť

 

OZNAMY:

 

  • Tento týždeň budú v našej farnosti rorátne sv. omše. V Kamenici okrem utorka. V Kamienke v utorok. Budú stále ráno o 6.00 hod. Obzvlášť pozývam na tieto sv. omše mladých, birmovancov, deti… Sv. omše budú ešte po tme. Deti si môžu doniesť lampáše alebo kahančeky. Dopredu budú prichádzať stále s miništrantmi a kňazom v úvode sv. omše od vstupu do kostola. Chce to istú dávku obety si privstať, ale práve aj naša obeta má svoju moc aj v tomto čase. Obetujme to za naše rodiny, mládež, birmovancov.

 

  • Odpustová slávnosť sv. Štefana bude v deň slávnosti, t.j. 26.12.2011. Slávnostná sv. omša bude o 10.30. hod. V deň titulu kostola za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

 

  • Trojkráľové požehnanie domov budeme konať 6.1.2011 popoludní. Nové domy, domy ktoré neboli požehnané, alebo domy, ktoré chcete dať požehnať môžete nahlásiť v sakristii.

 

  • Pri východe z kostola na bočnom stolíku si môžete zakúpiť PALMU. Je to vianočné vydanie s dvojnásobným obsahom. Je v nej okrem iného rodinná pobožnosť pri štedrovečernom stole.

 

  • Miestna ZŠ nás pozýva na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 21.12. o 17.00 v kinosále KD v Kamenici nad Cirochou. Pred začatím akadémie o 16.30 bude predajná Vianočná burza.

 

  • Dnes je zbierka na kostolné potreby. Vopred Pán Boh zaplať.

 

  • Milodary: Kamenica: Z pohrebu Andreja Sojčáka obetovali na kostol 50,-€; rod. Kondrátová obetovala na kvety 10,-€; Kamienka: Bohu známa obetovala na kostol 100,-€

 

  • Upratovanie kostola v piatok 23.12.2011 o 14.30 ul. Slepá a Jarná

Verona Heldová

Katka Lukáčová

Magdaléna Korejová

Irena Vajdová

Marián Šedzmák

Štefan Balberčák

Ján Vrábeľ

Jarmila Sivčová

 

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required