Slávnosť sv. Ondreja

Slávnosť sv. Ondreja

Mons. Bernard Bober arcibiskup – metropolita pozval veriacich košickej arcidiecézy na Ondrejovskú slávnosť do košickej katedrály. Tak, ako Panna Mária, aj my sme povedali áno. Povzbudil nás náš duchovný otec a pod jeho vedením sme sa s nadšením vybrali na púť do Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Putovali sme spolu s veriacimi zo sninského dekanátu, z príležitosti vystavenia relikvie sv. apoštola Ondreja, patróna arcidiecézy. Počas roka sv. Ondreja sme ho uctievali modlitbou pred svätou omšou. Rok sv. Ondreja sme ukončili deviatnikom. Svätý Ondrej je pre nás príkladom svojou odvahou mučeníctva, dosvedčovaním dôvery a lásky k Pánovi. Veríme, že za nás oroduje v nebi.

 

Túto púť sme obetovali za našich birmovancov, prvoprijímajúce deti, za lásku a pokoj v rodinách, túžbu po svätosti života. Cestou tam sme sa modlili svätý ruženec, spievali duchovné piesne k Panne Márii ako prípravu na sv. omšu. Hneď po príchode do Dómu sv. Alžbety sme si v pokore uctili bozkom svätú relikviu sv. apoštola Ondreja. Po tomto úkone sme sa zapojili do modlitieb večeradla. Pre všetkých prítomných veriacich bola vysluhovaná sviatosť zmierenia. Po vešperách nasledovala slávnostná sv. omša, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, arcibiskup- metropolita. V homílii inšpiroval rodiny k spoločnej modlitbe, k úcte k Bohu, raste vo viere, k dôvere v Božiu pomoc. Jeho slová nás duchovne povzbudili a naplnili. Ďakujeme nášmu nebeskému otcovi, Panne Márii, ktorá nás sprevádza každodenným životom, sv. apoštolovi Ondrejovi, ku ktorému sme sa utiekali po celý rok. Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti. Zažili sme nádherný čas modlitby a pokoja, ktorý bol balzamom pre našu dušu.


Vo večerných hodinách naplnení radosťou sme sa vracali domov a oslavovali modlitbami a piesňami Trojjediného Boha. Srdečná vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi za jeho službu, veľkorysosť, obetavosť.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required