Oznamy 07.11. – 13.11. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 07.11. – 13.11. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 07.11.

Féria

18.00

+ Jozef – 4.výr.

 

Utorok 08.11.

Féria

17.00

+ Ján

18.00

+Michal +Michal +Zuzana

Streda

09.11.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sviatok

7.00

+ Alžbeta + Ján

Štvrtok 10.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Spomienka

18.00

+ Jozef

 

Piatok 11.11.

Sv. Martina z Tours, biskupa

Spomienka

18.00

+ Ján

17.00

+ Michal + Michal + Mária

Sobota 12.11.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Spomienka

8.00

+ Štefan Polačko – pohrebná

Nedeľa 13.11.

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Tomáša

9.15

Za Božie požehnanie pre Miloša s rodinou

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Oprava organa je ukončená. V nedeľu Krista Kráľa 20.11. teda o tri týždne sa bude konať koncert, kde odznejú diela majstrov Bacha, Telemana a ďalších v prevedení Štefana Iľaša, Jána Hrubovčáka a žiakov SZUš MÚZA z Humenného. Ešte niekoľko lístkov do lavíc je k dispozícií v sakristii.

 

  • Zbierka na kostolné potreby minulú nedeľu bola 595,-€. Rodina Polačková darovala z pohrebu na kostol 100,-€, Ján Adamkovič obetoval na kostol 50,-€. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.

 

  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.30 hod.

 

  • Každoročne týždeň v ktorom je 17.november je v Cirkvi „Týždňom Cirkvi pre mládež“. V tom týždni sa dejú rôzne aktivity a podujatia. Chcem pozvať mladých, ktorí by chceli pomôcť s prípravou tohto týždňa v našej farnosti. Prípravné stretnutie bude v stredu o 19.00 na fare.

 

  • V pondelok a utorok po večernej sv. omši pôjdeme ešte spolu na cintorín, aby sme získavali odpustky. Ihneď po skončení sv. omše  – tak ako sme to robili tento týždeň – spoločne so zažatými sviecami sa vydáme na cestu na cintorín.

 

  • V dňoch 3. až 9. júna, kto bude chcieť, budeme spoločne putovať do Madžugoria. Odchádzať budeme 3.6. t.j. v nedeľu popoludní, návrat bude v sobotu 9.6.2012. Cena je 189,-€ a zahŕňa dopravu, 4x ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba, 4x polpenziu, poistenie. Zapísať sa môžete v sakristii.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 12.11.2011 o 8.30  ul. Mierová

Daniela Remešníková                            Mária Čabáková Pavlína Kotusová

Štefan Šedzmak                                     Mária Koščová                                                  Mária Rebejová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required