Žakovce

Žakovce


,,Čo Boh dokáže urobiť pomocou kňazových rúk ?˝

Odpoveďou na túto otázku bolo to čo sme videli a počuli. Vo štvrtok 17.11. v rámci mládežníckeho  týždňa sme sa stali účastníkmi zájazdu. Cestovali sme až pod Tatry do obce Žakovce.

Žakovce je obec medzi Popradom a Kežmarkom. Pred mnohými rokmi miestny pán farár sa začal na svojej fare starať o ľudí na okraji spoločnosti, z ktorých každý má svoj špecifický životný príbeh. Vďaka tomuto svojmu dielu a vďaka svojmu nenapodobiteľnému rétorickému prejavu sa stal veľmi známym po všetkých kútoch Slovenska. Svojim jednoduchým prejavom dokáže prehovoriť do duše takmer každému. Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach začal budovať ešte ako 30-ročný bohoslovec. Neskoršie, keď bol vysvätený za kňaza, požiadal spišského biskupa Františka Tondru, aby mohol svoje kňazské povolanie vykonávať práve v Žakovciach medzi svojimi zverencami. “Som jeden z nich, medzi nami nie je žiadny rozdiel,” tvrdí. Pracuje od rána do večera, zveľaďuje domov pre vyše 200 stratených duší, delí sa s nimi o peniaze aj jedlo. Stará sa o ľudí ako sú vozičkári, narkomani, bývali väzni, alkoholici, matky s deťmi, problémové dievčatá, bezdomovci. Hneď na začiatku nás prekvapil, privítal nás v montérkach a kanadách. V malej kaplnke nám porozprával o tom ako za 6 rokov z ničoho postavil Inštitút Krista Veľkňaza.


Tí odvážni si vyskúšali jazdu na koni a ostatní sa kochali krásnym výhľadom na Tatry.

Cestou domov sme vyšli na Levočskú horu a po  krátkej omši sme sa vydali na cestu domov. Dúfame, že niekedy v budúcnosti nás M. Kuffa poteší svojou návštevou.

,,Mať rád a láska znamená obohacovať a nie kradnúť a brávať. ˝ M. Kuffa

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required