Týždeň mladých

Týždeň Cirkvi pre mládež v našej farnosti.

Každoročne týždeň, v ktorom je 17. november je Týždňom Cirkvi pre mládež. Na tohtoročný sme v našej farnosti pripravili tento program, na ktorý srdečne pozývame všetkých mladých.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required