Oznamy 24.10. – 30.10. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 24.10. – 30.10. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 24.10.

Féria

18.00

Detská

Za požehnanie Miroslava a Martiny

 

Utorok 25.10.

Féria

17.00

+ Anna +Juraj

18.00 detská

+ Juraj + Mária

Streda

26.10.

Féria

7.00

+ Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Márie

Štvrtok 27.10.

Féria

18.00

+ Štefan + Michal

 

Piatok 28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sviatok

18.00

+ Anna + Michal

17.00

+Zuzana +Anna +Michal

Sobota 29.10.

Féria

8.00

+ Ján – 10. výr. úmrtia

Nedeľa 30.10.

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA

CEZ ROK

8.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána 70. Výročie života

9.15

+ Ján

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Martin Maľar – syn rodičov Štefana a Márie rod. Demeterovej, nar. v Humenom, bývajúci v Kamienke a

Michaela Ferencová – dcéra Gejzu a Ivety rod. Tirpákovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamienke ohlasujú sa tretí krát.

Ján Sopko – syn rodičov Jána a Eleny rod. Kačmárovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vyšnej Sitnici a

Anna Orendáčová – dcéra Jána a Márie rod. Majzerovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa druhý krát.

OZNAMY:

  • Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. Na celom svete sa dnes intenzívnejšie modlievame za misijnu činnosť Cirkvi a misie. Tiež po sv. omši je zbierka na podporu misijnej činnosti Cirkvi. Za milodary na tento úmysel Pán Boh zaplať.
  • Oprava organa pokračuje. Chór je ešte stále uzavretý. Tento týždeň sa zložila časť. Druha sa ešte pripravuje. V priebehu tohto týždňa resp. nasledujúci by sa mohla oprava ukončiť.
  • Bohuznáma rodina obetovala na opravu organa 20,-€ Darcom nech to Pán Boh vynahradí.
  • Tento týždeň sme vydali Kalendár kostolov Sninského dekanátu. Sú v ňom fotografie všetkých farských aj všetkých filiálnych kostolov v našom dekanáte a v kalendáriu sú vyznačené termíny odpustov a výročí konsekrácie každého z nich. Cena kalendára je 4,-€ Každý kúpou kalendára podporíme dobrý úmysel a to rekonštrukciu kostola sv. Jána Nepomuckého v Kamienke. Tento kalendár je vhodný aj ako darček.
  • Tento týždeň v pondelok je o 18.00 detská sv. omša v Kamenici a v utorok o 18.00 v Kamienke. Chcem poďakovať rodičom za to, že si nachádzate čas aby ste s deťmi prichádzali na sv. omšu a pomáhate im pripraviť či už srdiečka, alebo tento týždeň aj vďaka vám doniesli krásne vyrobené ružence. Je to pekná spolupráca pri duchovnom vedení vašich detí. Pamätajme aj na spoločnú rodinnú modlitbu.
  • V našej diecéze prebieha každodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Každý deň iná farnosť počas dňa ma vystavenú sviatosť oltárnu. Na našu farnosť vychádza 29. október t.j. sobota. Preto po rannej sv. omši bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone až do 19.00 hod.  Sviatosť nemôže počas dňa zostať sama v kostole, preto v sakristii je tabuľka s časovým rozpisom po pol. hodine. Môžete sa zapísať a prosím aj dodržať tieto časy. Úmysel vzhľadom na termín môže byť za veriacich našej farnosti, živých i mŕtvych. Tiež za mládež a birmovancov. V Kamienke od 7.45 do 11.30.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň nie je prvopiatkový, ale v nasledujúcom týždni slávime pamiatku zosnulých, keď môžeme dušiam našich zosnulých získať úplne odpustky. Podmienky pre získanie odpustkov si pripomenieme o týždeň, ale jedná z podmienok je prijať v ten deň Eucharistiu. Aby sme mohli získavať odpustky, budem spovedať už tento týždeň a to v dňoch:

Kamenica piatok 10.00 – 12.00;   sobota 8.30 – 10.30;     budúci pondelok 16.00 – 17.50.

Kamienka piatok 14.30 – 16.50; K chorým pôjdem až na prvý piatok.

  • Upratovanie kostola v piatok 28.10.2011 po večernej sv. omši ul. Štúrova

Svetlana Balogová Elena Ihnátová                                               Valéria Harvanová

Adriana Gičová                                     Lucia Paločková                            Viera Kotorová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required