Oznamy 17.10. – 23.10. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 17.10. – 23.10. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 17.10.

Sv. Ignác Antiochijský

Spomienka

18.00

Detská

Za požehnanie rod. Šedzmákovej

 

Utorok 18.10.

Sv. Lukáš, evanjelista

Sviatok

17.00

+ Michal Petróc – pohrebná

18.00 detská

+ Jozef + Mária + Andrej

Streda

19.10.

Féria

7.00

+ Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlinu a Jána

Štvrtok 20.10.

Féria

18.00

+ Pavlina + Štefan

 

Piatok  21.10.

Féria

18.00

Za požehnanie Dušana

17.00

Za farnosť

Sobota 22.10.

Féria

8.00

+ Mária + Juraj

Nedeľa 23.10.

TRIDSIATÁ NEDEĽA

CEZ ROK

8.00

Za farnosť

9.15

+ Anna + Jozef + Pavol

+ František

10.30

+ Ján

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

 

Martin Maľar – syn rodičov Štefana a Márie rod. Demeterovej, nar. v Humenom, bývajúci v Kamienke a

Michaela Ferencová – dcéra Gejzu a Ivety rod. Tirpákovej, nar. v Snine, bývajúca v Kamienke ohlasujú sa prvý i druhý krát.

Ján Sopko – syn rodičov Jána a Eleny rod. Kačmárovej, nar. vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vyšnej Sitnici a

Anna Orendáčová – dcéra Jána a Márie rod. Majzerovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

 

  • V pondelok o 17.00 hod. Bude pobožnosť k Duchu Svätému.

 

  • V utorok sme začali opravu organa. Momentálne je rozobratý, a vyrábajú sa vekom poškodené komponenty. Tento týždeň v druhej polovici by sa mal začať skladať naspäť dohromady a priebežne ladiť. Vzhľadom na tieto práce je chór uzamknutý. Ďakujem za pochopenie. Rozbehol sa nám predaj lístkov na koncert. Lístky sú stále dostupné v sakristii. Cena lístka je 10,-€. Výťažok z predaja lístkov bude použitý na opravu organa. Srdečne pozývam.

 

  • Z pohrebu Michala Petróca obetovali na kostol 30,-€; Novomanželia Drahošekoví obetovali zo svadby 40,-€ Darcom nech to Pán Boh vynahradí.

 

  • Pozývam deti i rodičov na detské sv. omše. Každý pondelok o 18.00 v Kamenici a v utorok v Kamienke.

 

  • Budúca nedeľa je misijnou nedeľou, preto na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

  • V utorok 18.10.2011 v kostole Povýšenia sv. Kríža v Snine dopoludnia o 9.00 bude sv. omša, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik pri príležitosti konania rekolekcii kňazov Sninského dekanátu. Popoludní o 17.00 sa uskutoční večeradlo sninského dekanátu, na ktoré pôjde spoločný autobus z Humenného. Bližšie info u p. Mochorovskej. Tiež na výveske si môžete všimnúť plagátik s pozvaním na duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa budú konať v termíne od 17.11.- 20.11.2011 v Humennom.

 

  • Pri východe z kostola si môžete zakúpiť nove číslo nášho farského listu, zatiaľ stále „bez názvu“.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 22.10.2011 o 8.30 ul. Štúrová,

Mária Remešníková            Gabriela Zeleňáková                    Štefan Belančin

Monika Kusionová                              Mária Pavlisková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required