Oznamy 12.9. – 18.9. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 12.9. – 18.9. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 12.9.

Najsvätejšieho mena Mária

Ľubovoľná spomienka

18.00

Za požehnanie Štefana a Márie, 40.r.manž.

 

Utorok 13.9.

Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

18.00

Za požehnanie Tomáša

 

Streda

14.9.

SPOVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

18.00

+ Jaroslav, kňaz

17.00

 

 

Štvrtok 15.9.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

8.00

Za zdr. a Božie požehnanie pre Michala, 60.r.života

9.15

 

 

10.30

+ Marek, 5.výr.

Piatok  16.9.

Sv. Kornélia a Cypriána Spomienka

17.00

+ Ján

 

 

Sobota 17.9.

Féria

8.00

Za obrátenie celej rodiny (prelož. z 27.7.)

 

 

Nedeľa 18.9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za farnosť

9.15

 

11.30

Za požehnanie Miroslava s rod., 40.r.života

OZNAMY:

  • Birmovanci si ešte tento týždeň môžu v sakristii kostola vyzdvihnúť  prihlášku na prípravu na sviatosť birmovania. Tu mi odovzdajú vyplnenú osobne na fare v piatok o 16.00 hod.

 

  • Vo štvrtok ráno na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie o 7.00 bude vo farskom kostole Večeradlo.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. Možno touto cestou podporiť naše katolícke médium, ktoré plní úžasnú evanjelizačnú službu a tiež službu naším chorým a neraz imobilným veriacim. Darcom vopred vyslovujem Pán Boh zaplať.

 

  • V uplynulých dňoch začala fungovať naša farská stránka.  Jej názov je www.farnostknc.eu.  Kto by chcel sa chcel podieľať na jej ďalšej tvorbe, redakcii, príspevkoch, kto si o sebe aj myslí, že nevie písať ale chcel by pomôcť, pozývam vás v utorok pred sv. omšou na faru o 17.00 hod.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 17.9.2011 o 8.30 ul. Osloboditeľov,

Dana Straniaková                                  Viera Hricová                                     Iveta Hajčáková

Anna Sojčáková                                     Iveta Harbistová                               Xenia Luksajová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required