Oznamy 10.10. – 16.10. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 10.10. – 16.10. 2011

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok 10.10.

Féria

18.00

detská

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana

 

Utorok 11.10.

Féria

17.00

+ Anna + Ján

18.00 detská

Za zdravie a Božie požeh. Pavlíny, 80 r.ž.

Streda

12.10.

Féria

7.00

+ Ján + Alžbeta

Štvrtok 13.10.

Féria

17.00

Za požehnanie Tomáša

 

Piatok  14.10.

Féria

18.00

+ Helena

17.00

Za farnosť

Sobota 15.10.

Sv. Terézia od Ježiša, panna

Spomienka

8.00

+ Štefan Šebák – pohrebná

Nedeľa 16.10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Boženy s rod. 55 r.ž.

9.15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

  • Stále máme mesiac október. Pamätajme na modlitbu ruženca. Privádzajme deti a mládež k tejto modlitbe.

 

  • Ďalšie stretnutie birmovancov – študentov bude v sobotu o 17:00 v školskej jedálni. Počas stretnutia – teda od 17:00 do 18:30 tu v kostole bude adorácia na ktorú srdečne pozývam.

 

  • Dnes popoludní bude pobožnosť ružencového bratstva o 14.30.

 

  • Odkedy som vo farnosti, zvykneme mať počas spovedania v prvopiatkovom týždni jeden deň vystavenú Sviatosť oltárnu. Sviatosti oltárnej vždy prináleží posvätná úcta. To znamená, že pred Sviatosťou oltárnou vždy kľakáme na pravé koleno. Preto naše pokľaknutia pri vstupe do kostola. Pred sviatosťou v monštrancii ak prechádzame pred ňou, kľakáme na obidva kolena. Podobne keď nesiem Sviatosť oltárnu chorým, vtedy menej komunikujem s ľuďmi okolo. Veľkým povzbudením pre mňa bolo pri obrázku, keď som videl, ako si podaktorí kľakli keď sa prinášala Eucharistia.

 

  • V utorok by sme sa mali  pustiť do opravy organa. Vzhľadom na práce na chóre bude počas niektorých dni chór uzamknutý. Prosím o pochopenie. Predpokladaný čas opravy je 3 týždne. V spojitosti s opravou organa sa na nedeľu Krista Kráľa t.j. 20.11.2011 sa uskutoční v našom kostole Benefičný organový koncert. Lístky sú v predaji v sákristii. Výťažok z predaja lístkov bude použitý na opravu organa. Srdečne pozývam.

 

  • Bohuznáma obetovala na opravu organa 20,-€; na kostol obetovali z pohrebu Pavlíny Palčinskej 50,-€ Darcom nech to Pán Boh vynahradí.

 

  • Volal mi grécko–katolícky kňaz z Petkoviec. Na budúcu nedeľu prídu na zbierku na rekonštrukciu fary do gr. kat farnosti Hažín. Ak prídu k naším dverám majme pochopenie. Ak vieme a chceme pomôcť pomôžme, ale určite nezachovajme sa k ním ako nie kresťania. Aj my sme chodili prosiť.

 

  • Chcem poďakovať všetkým mužom aj ženám, ktorí v uplynulých dňoch sa zapojili do života našej farnosti na mnohých „frontoch“. Robilo sa na fare, pomohli pri zabezpečovaní birmovaneckého stretnutia, upratovanie kostola tak ako každý týždeň, vám všetkým, ktorí ste včera večer prišli na adoráciu za mládež vo farnosti, za našich birmovancov. Aj počas najbližších deviatich týždňov bude každú sobotu podvečer v čase od 17.00 do 19.00 hod adorácia na tento úmysel.

 

  • Upratovanie kostola v sobotu 15.10.2011 o 8.30 ul. Záhradná,

Anna Rošková                        Mária Štofíková                              Magdaléna Fedičová                   Jana Klíčová

Mária Komarcová                               Gabriela Mesárošová                  Daniela Vatahová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required