Oznamy 22.8. – 28.8. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 22.8. – 28.8. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Panny Márie Kráľovnej

Spomienka

18.00

Za požehnanie Moniky

Utorok

Féria

7.00

Za požehnanie Jána 65.r.ž.

Streda

Sv. Bartolomeja, apoštola

Sviatok

18.00

+Ľubomír, 1.výr.

17.00

Štvrtok

Féria

18.00

+Štefan, +Pavlína

Piatok

Féria

18.00

+Jozef, 2.výr.

17.00

Sobota

Sv. Moniky

Spomienka

8.00

Na poďakovanie od Anny s rod. za arcib.Bernarda

14.30

Sobáš Kormucik-Balberčáková

Nedeľa

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Pro populo

9.15

10.30

Za požehnanie Anny s rod., 40.r.manž.

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ing. Roman Kormucik – syn rodičov Jána a Anny rod. Ľubiščákovej, nar. v Humennom, bývajúci v Kamienke a

Mgr. Mária Balberčáková – dcéra Štefana a Evy rod. Benkovej, nar. v Humennom, bývajúca v Kamenici nad Cirochou ohlasujú sa tretí krát

OZNAMY:

Ø Ďakujem za pozitívnu reakciu na minulotýždňové pozvanie ku spolupráci pri príprave „Bodky za prázdninami“ pre deti. Akcia sa bude konať 1. septembra na farskom dvore. Vznikol pekný prípravný tím. Každopádne potrebujeme ešte ďalších spolupracovníkov. Kto by mal záujem, ďalšie stretnutie bude zajtra, teda v pondelok po sv. omši na fare.

Ø Svätá omša „Pri obrázku“ bude 11. septembra o 11.30 hod.

Ø V pondelok bude večeradlo o 17.00 hod.

Ø Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.

Ø Na kostol obetovali: Rod. Melničáková z krstu 20,- €; rod. Sojčáková z krstu 20,-€; rod. Lazoríková zo svatby 30,-€. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Ø Upratovanie kostola v sobotu 27.8.2011 ul. Gaštanova,

Viera Belančínová Olina Perháčová Mária Imrichová

Mária Čabáková Anna Nováková Terezia Šutajová

Mária Tongeľová Jana Puškárová.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required