Oznamy 18.7. – 24.7. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 18.7. – 24.7. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

18.00

Bohoslužba slova

Utorok

Féria

Streda

Féria

18.00

Bohoslužba slova

Štvrtok

Féria

Piatok

Sv. Mária Magdaléna

Spomienka

18.00

Bohoslužba slova

Sobota

Sv. Brigita, rehoľnička

Sviatok

8.00

Bohoslužba slova

Nedeľa

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

+ Helena (z 19.7)

9.15

10.30

Za farnosť

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marcel Lazorik – syn rodičov Leopolda a Vilmy rod. Romanovej, nar. v Ružomberku bývajúci v Liptovskom Mikuláši a

Simona Harvaniková – dcéra Jána a Márie rod. Mažerikovej, nar. v Humennom a bývajúca v Kamenici nad Cirochou, ohlasujú sa prvý krát.

OZNAMY:

Ø Celý týždeň som na dovolenke. Zastupuje ma pán farár zo Sokoleja s kaplánmi. V prípade potreby sa obráťte na pána diakona Slavomíra Engela. U pána kostolníka je k dispozícii telefónne číslo.

Ø Dnes bude o 14.30 hod pobožnosť k Duchu Svätému

Ø Rodina Šedzmáková darovala na kostol zo svadby 30,- €; Rodina Holpova obetovala na kostol z krstu 30,- €. Darcom Pán Boh zaplať.

Ø Upratovanie kostola v sobotu 23.7.2011 o 8.30 ul. : Vihorlatská


Anna Mažeriková Sabina Tkáčová Anna Engeľová

Anna Gurbovičová Ružena Bodnárová Anna Balogová

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required