Oznamy 11.7. – 17.7. 2011

Farnosť sv. Štefana – Prvomučeníka, Železničná 1, 067 83 Kamenica nad Cirochou

057 77 932 89

Oznamy 11.7. – 17.7. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Sviatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre zamestnancov školskej jedálne a ich rodiny

Utorok

Féria

18.00

+ Jaroslav, kňaz

Streda

Féria

7.00

Za požehnanie Tomáša

Štvrtok

Féria

18.00

+ Anton, 6 výročie

Piatok

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Spomienka

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Angelu a Jozefa s rod.

17.00

Sobota

Panny Márie Karmelskej

Spomienka

8.00

Za požehnanie a Ducha Svätého pre Matúša (z 18.7)

Nedeľa

ŠESTNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Jozefa

9.15

10.30

Za farnosť

OZNAMY:

Ø Centrálny depozitár cenných papierov sa prostredníctvom firmy DIVYD s.r.o. opätovne obrátil na Konferenciu biskupov Slovenska s prosbou o pomoc pri informovaní vlastníkov cenných papierov z prvej vlny kupónovej privatizácie. Od 1.1.2011 totiž sú na základe nového cenníka spoplatnené všetky účty. Občania tak reálne platia aj za účet k akciám, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Naše arcibiskupstvo posúva túto informáciu, že takéto cenné papiere je možné bezplatne previesť na Fond národného majetku.

Ø 25. Júla je spomienka na sv. Krištofa mučeníka. Sv. Krištof je patrónom motoristov a všetkých cestujúcich, moreplavcov, letcov…. Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 sa bude konať požehnanie automobilov.

Ø V dňoch 16. – 17. júla sa uskutoční odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Gaboltove. Odchádzať budeme v sobotu o 15.30 od kostola v Kamenici /Kamienka z autobusovej zástavky/ a návrat bude po polnočnej svätej omši z Gaboltova. Cena cca. 7,- € na osobu zaplatíme v autobuse . Zapísať sa ešte môžete v sakristií.

Ø Minulú nedeľu sa v Humennom na Dubníku konal futbalový turnaj miništrantov. Zúčastnilo sa ho desať mužstiev, medzi nimi aj naši chlapci tak z Kamenice ako aj z Kamienky. Obstali výborne. Pred miništrantmi z Ohradzian, ktorí skončili na treťom mieste, na druhom boli chlapci z Kamienky a na prvom chlapci z Kamenice. Gratulujeme im. Vďaka aj rodičom, ktorí pomohli s dopravou.

Ø Kamenica: Upratovanie kostola v sobotu 16.7.2011 o 8.30 ul. Vihorlatska:


Anna Najčáková Dušan Balog Anna Ledinská

Anna Ziková Marcela Pechová Magdaléna Mažeriková

Ľubica Smoľaková

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required