Oznamy 27.6 – 3.7. 2011

Oznamy 27.6 – 3.7. 2011

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

27.6.

Féria

18.00

+ Simona

Utorok

28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Spomienka

18.00

Za požehnanie Márie

– 80 rokov života

Streda

29.6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť

18.00

+ Pavol, kňaz

17.00

Štvrtok

30.6.

TE DEUM pre žiakov

8.00

Za požehnanie Márie

– 50 rokov života

Piatok

1.7.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Slávnosť

18.00

Za požehnanie Pavlíny

– 70 rokov života

17.00

Sobota

2.7.

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

8.00

+ Ján

Nedeľa

3.7.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

8.00

Za požehnanie Jozefa a Dagmary s rodinou

9.15

10.30

Za farnosť

 

  • V stredu je sviatok apoštolov Petra a Pavla. V tento deň sa po celom svete koná zbierka „Halier sv. Petra“. Výnos tejto zbierky je použitý na financovanie mnohých projektov Svätej stolice. Darcom Pán Boh zaplať.

  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli k dôstojnému priebehu procesie na sviatok Božieho Tela a Krvi konanej vo štvrtok.

Ø Piatok je prvým piatkom mesiaca júl. Preto tento týždeň budem spovedať

v Kamenici:

Pondelok dopoludnia od 10.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 17.50.

Utorok dopoludnia od 10.00 do 12.00 a popoludní od 16.00 do 17.50.

V Kamienke:

Piatok 15.00 do 17.00. Počas spovedania bude vystavená Sviatosť oltárna k poklone.

Pozývam k spovedi deti a mládež na začiatku prázdnin.

Ø Levočská púť sa tento rok koná 2. – 3. júla. Program začína v sobotu o 17.00 otváracou sv. omšou. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu dopoludnia o 10.00 hod. bude celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup.

Ø V dnešnú nedeľu je zbierka na kostolné potreby. Všetkým darcom Pán Boh zaplať vašu štedrosť.

Ø Počas prázdnin keďže bude trocha menej školských povinnosti, chcel by som využiť čas trocha zaktualizovať našu farskú stránku na internete. Ak by vedel niekto pomôcť, či už technicky pri tvorbe novej stránky, alebo obsahom, prosím nech ma kontaktuje. Spoločne to môžeme zvládnuť. Momentálna adresa je www. kamenicanadcirochou.rimkat.sk.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required