Muži putovali do Gaboltova

Muži putovali do Gaboltova

V Gaboltove, ktorý je najväčším pútnickým miestom v rámci košickej arcidiecézy, sa dňa 21. augusta 2011 uskutočnila 9. celoslovenská púť mužov. Spolu s našim pánom farárom sa na tejto akcii zúčastnila aj skupina v počte 22 mužov z našej farnosti.

Program púte sa začal krížovou cestou o 9:00 hod. Potom Redemptorista P. Rastislav Dluhý sa prítomným mužom prihovoril v prednáškach na tému “Muž, ktorý nezabúda” a v popoludňajšom bloku programu v prednáške na tému “Muž požehnnania”.

 

Mnohí z mužov mohli prijať sviatosť zmierenia a podeliť sa s prítomnými mužmi o rôzne svedectvá zo svojho života.

Po modlitbe sv. ruženca púť vyvrcholila o 16:30 hod. svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. V homílii zdôraznil úlohu muža v rodine a v spoločnosti ako šíriteľa Kristovej lásky.

Na záver svätej omše odovzdal požehnanie a poďakovanie za účasť na tomto stretnutí aj manželkám a priateľkám zúčastnených mužov.

Najbližšia púť mužov v Gaboltove je naplánovaná na 19.8.2012.

/účastník stretnutia/

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required