V nedeľu 21. mája sme vo farnosti slávili odpustovú slávnosť so sviatku Nanebovstúpenia Pána. Slávnostnú svätú omšu celebroval  Mons. Marcel Gábor, policajný dekan pôsobiaci v Košiciach.  “V škole či v živote sa musia plniť príkazy. Nie je to preto, žeby sa chcel niekto vyvyšovať nad…