„ Spomínam si na svojich starých rodičov a na ich prejavy viery. Nešlo o nič teologické, ale také vonkajšie prejavy, ktorými zvolávali božiu pomoc na seba, na svojich blízkych. Pamätám si na svojho starého otca, ktorý keď išiel pracovať, zložil klobúk z hlavy, zdvihol oči…