Tradícia procesií sprevádza jeden z najväčších cirkevných sviatkov, ľudovo nazývaný Božie Telo, odpradávna. Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom symbolicky oznamujú svetu nosením monštrancie s kúskom premeneného chleba ulicami…

Na sviatok Najsvatejšej Trojice, v nedeľu 12. Júna prijalo  19 detí vo farskom kostole po prvýkrát do svojho srdiečka Ježiša. Desať chlapcov a deväť dievčat zobral duchovný otec počas príhovoru na rybačku. Niektoré z nich poznajú rybárov osobne, ale na rybačke ešte neboli. A tak…