Nie je tomu tak dávno, kedy sme si na farskej záhrade založili základný tábor, kde sme sa pripravovali na boj o Božiu pevnosť. Armáda deväťdesiatich mladých bojovníkov sa pod vedením svojich „veliteľov“ denne usilovala o zdolanie každej úlohy, ktorá bola na dobitie pevnosti potrebná. Ako správni bojovníci,…