Tak ako každý rok, okrem kovidových, sa aj tento rok na našej farskej záhrade koná detský denný tábor. Tento rok je témou liturgický rok. Začali sme adventom v pondelok, pokračovali v utorok vianočným obdobím. V stredu bol na programe obdobie cez rok. Tento deň je…

Rodičia v našej farnosti prišli s myšlienkou, aby sa rodiny stretli na farskej záhrade a spoločne strávili popoludnie. Deň D padol na sviatok sv. Cyrila a Metoda, nakoľko je tento deň aj štátnym sviatkom. Stretli sme sa pri Lurdskej jaskyni pri farskom kostole popoludní na…