Sviatosť manželstva Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi t.j. pred kňazom alebo diakonom. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť…