Kňazstvo je sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad. Účinky sviatosti: Rozmnožuje posväcujúcu milosť ako pri každej sviatosti živých, ktorá pomáha prijímateľovi vykonávať povinnosť zvereného úradu. Udeľuje sviatostný charakter – vtláča do…

Prvé sväté prijímanie vo farnosti Na 4. veľkonočnú nedeľu pristúpili tretiaci k prvému svätému prijímaniu vo farskom kostole. Sprevádzaní rodičmi, príbuznými, ale aj riaditeľom školy či triednou učiteľkou po prvýkrát prijali Krista v Eucharistii. Svätú omšu oživili „fatimské deti,“ ktoré vyrozprávali príbeh, ako sa im zjavil anjel…

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2014 10.4.2014                   ŠTVRTOK Ptičie                                      16.00 – 18.00 Chlmec                                   16.00 – 18.00 Papín                                      15.00 – 18.00 11.4.2014                   PIATOK Dlhé nad Cirochou                 15.00 – 18.00 12.4. 2014                  SOBOTA Belá nad Cirochou                 8.00 – 12.00 Zemplínske Hámre              …