Farské oznamy 26.4.2015 4. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ     Kamenica nad cirochou Kamienka Pondelok Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli Spoveď 16.00 18.00 Za zdr. a B. pomoc pre Magdu 27.4. Utorok Utorok po 4. veľkonočnej nedeli 18.00 Za zdr. a B. pož. Márie Divulitovej – 65 r.ž. Spoveď…

Farské oznamy 19.4.2015 3. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ     Kamenica nad cirochou Kamienka Pondelok Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli 20.4. Utorok Utorok po 3. veľkonočnej nedeli 17.00 +Jozef +Magdaléna Palenekoví 18.00 detská +Anna Hrubovská – 3 výr.úm. 21.4. Streda Streda po 3. veľkonočnej nedeli 18.00 detská…

Farské oznamy 12.4.2015 2. VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ     Kamenica nad cirochou Kamienka Pondelok Pondelok po 2. veľkonočnej nedeli 13.4. Utorok Utorok po 2. veľkonočnej nedeli 17.00 Za zdr. a B. pož. Jaroslavy Gondovej – 40 r.ž. 18.00 Za zdr. a B. pož. Martina Para 14.4. Streda Streda…

Farské oznamy 5.4.2015 VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ     Kamenica nad cirochou Kamienka Pondelok Veľkonočný pondelok 7.30 Za zdr. a B. pož. Jána Tkača – 70 r.ž. 9.00 Zdr. a B. pož. Mariana Kolesára s rod. 6.4. 10.30 +Štefan Mažerik – 2. výr.úm. Utorok Veľkonočný utorok 12.00 +Iveta Kaššaiová –…

Farské oznamy 29.3.2015 VEĽKÝ TÝŽDEŇ     Kamenica nad cirochou Kamienka Pondelok Pondelok Veľkého týždňa 7.00 +Mária +Ján +Anna Krajníkoví 30.3. Utorok Utorok Veľkého týždňa 7.00 +Anna Mažeriková 31.3. Streda Streda Veľkého týždňa 1.4. Štvrtok Zelený Štvrtok 18.00 +Ján +Anna Štofčíkoví 17.00 Za zdr. a Božie…