… a začíname!!! Začala nám škola a s tou aj detské sväté omše. Na prvú v novom školskom roku  si deti doniesli aj svoje školské tašky. Pri svätej omši im ich duchovný otec požehnal a povzbudil ich, aby svoje získané vedomosti stavali na pevnom základe, tak ako to robil…

Cesta okolo sveta – 2. deň Druhý táborový deň sa už tradične začínal svätou omšou. Po jej skončení sa chlapci presunuli s animátormi do telocvične, kde sa konal florbalový zápas medzi jednotlivými družstvami. Dievčatá sa presunuli s animátorkami na farskú záhradu, kde na nich rovnako…