„V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha,…

„Choďte a učte všetky národy. Tieto Ježišove slová nepatria len kňazom a misionárom, ale všetkým, ktorí sú pokrstení. Nechajte sa inšpirovať Kristom. Kristus ohlasoval Božie slovo a svojou smrťou na kríži to aj potvrdil. Pre očami svojich apoštolov vystúpil na nebesia, aby spečatil to, čo…

Na Mariánskej hore v Levoči som bola po prvýkrát s prvoprijímajúcimi deťmi našej farnosti s osobným účelom poďakovania sa za úspešnú maturitu. No a potom druhýkrát, už na vysokej škole, ma teraz už môj snúbenec a budúci manžel, vzal na púť zaľúbených do Šaštína. Boli…

„Obráť sa k Pánovi a zanechaj svoje hriechy.“ Sir 17,21 12.4. piatok Dlhé n/C             15.00 – 17.00 Ptičie, Chlmec    16.00 – 17-30 13.4. sobota Belá n./Cirochou       08.00 – 11.00 Zemplínske Hámre   08.00 – 10.00 Snina- Sídlisko       …