Cez víkend 21. a 22. júla sa v Gaboltove konala diecézna púť k Škapuliarskej Panne Márii. Aj z našej farnosti sme sa už tradične vybrali pozdraviť Božiu Matku na toto pútne miesto. Naša púť začalo v sobotu na pravé poludnie. V Gaboltove sme boli účastní na pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, radostného…

Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte.…

Sviatok Božieho Tela Sviatok Božieho tela zaviedol pápež Urban IV. v roku 1264 bulou Tranziturus pre celú Cirkev. Zavedenie sviatku bolo prejavom verejnej úcty Kristovi prítomnému v Eucharistii. Prvým impulzom k ustanoveniu sviatku bola sv. Juliana z Lutychu, mníška v cisterciátskom kláštore na vrchu Cornillon…

Slávnosť sv. Štefana Vianočné sviatky sú neodmysliteľne späté so sviatkom sv. Štefana prvomučeníka. Práve ten je patrónom farského kostola v Kamenici nad Cirochou. A tak ako každý rok, tak aj tento sa konala slávnosť. Slávnostnú svätú omšu v deň sviatku celebroval dp. Peter Jano, kaplán v Košiciach v Dóme spolu…