V našej farnosti sa v čase od mája do októbra konajú fatimské soboty, ktoré sa slávia počas dobrého počasia pri Lurdskej jaskyni pri farskom kostole. Posledná fatimská sobota v októbri pripadla na sviatok Ružencovej Panny Márie. Fatimská pobožnosť sa začala svätou omšou. Po nej sme…