Filiálny kostol v Kamienke zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému prešiel od jari premenou. Obnovila sa fasáda kostola, upravilo sa okolie, aj interiér prešiel svojou premenou. Všetky námahy, modlitby, obety za obnovu chrámu ako aj poďakovanie za hojné Božie milosti boli prednesené ako obetný dar pri slávnostnej…

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa už tradične schádzajú veriaci hlavne z Kamenice v lese pri Obrázku. Na tomto mieste ďakujú Pánu Bohu a Panne Márii za dar života a ochrany počas 2. svetovej vojny. Tu sa skrývali spolu so svojím duchovným otcom Jurajom Macákom. …