Synoda – Vyjadrenie názoru – 2 zamyslenie

Počúvaj radu a prijmi výčitku, pretože (takto) zmúdrieš napokon. Prís 19, 20

Vedomosti múdreho sa šíria ako povodeň a jeho rada je stále ako živý prameň. Sir 21, 16

Zvykli sme si, že čakáme na zmeny zhora. Musíme si priznať, že zmeny v živote Cirkvi tiež čakáme zhora, no bez nášho autentického prispenia sa poklad viery stáva sterilným, neoslovujúcim.

Skúsme pouvažovať nad tým, aký priestor v našom okolí dávame ľuďom na vyjadrenie názoru: cítia, že sme ochotní ich vypočuť a hľadať spolu s nimi pravdu?

Neobávajú sa nášho výsmechu, zľahčovania problémov, na ktoré poukazujú? Či dokonca toho, že si na nich zasadneme a v obave o našu pozíciu začneme na nich útočiť?

Pracujme na našom vlastnom obrátení a úprimnom hľadaní Božej pravdy aj v našom malom mikrosvete, v ktorom prežívame každodenný život. Synoda má byť cestou, na ktorej máme budovať spoločenstvo v Duchu Svätom. Nemá byť prostriedkom na presadzovanie našich vlastných názorov, aj keď sme o ich pravdivosti stopercentne presvedčení možno aj celé roky, ale hľadaním, čo môže spoločenstvo veriacich urobiť autentickým aj pre tých, ktorí stoja na okraji tohto spoločenstva, alebo už ani necítia vnútornú spätosť s ním. Ponúkajme možnosť vyjadrenia sa aj tým, ktorých sme sa doteraz nepýtali a pokladali ich za málo teologicky vzdelaných. Dávajme im otázky: čo vám v miestnom cirkevnom spoločenstve chýba, v čom by ste boli ochotní sa angažovať a poslúžiť. Nemusíme sa báť. Tí, ktorí majú učiteľský úrad a prísľub pomoci Ducha Svätého, potrebujú počuť, čo im Duch hovorí skrze nás.

Dnes by bolo vhodné aplikovať pri stretnutiach k synode v rôznych spoločenstvách aj jeden filter: pred tým než sa pustíme do obhajovania nášho videnia diania okolo nás, prediskutujme ho s ľuďmi, ktorí nie sú členmi tohto spoločenstva a vieme, že sa nám neboja povedať svoj názor, nie sú na nás prioritne závisiaci a majú vnútornú slobodu.

Ušetrí sa tak množstvo času a energie na stretnutiach skupín a dáme viac priestoru pre vanutie Ducha. Netrápme sa nad tým, že nemáme dokonalé riešenia, cieľové plány a uhladené výstupy práce skupiny.

Synoda je predsa cestou, našou spoločnou cestou. Vykročme v nádeji, že Duch Svätý prekoná naše nedokonalosti.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required