ZMENA PROGRAMU

Tento týždeň došlo k zmene programu. V stredu 9.12., vo štvrtok 10.12. a v piatok 11.12.2020 sv. omše nebudú. Počas týchto troch dní sa nebude ani vysluhovať Sviatosť zmierenia. Od soboty 12.12.2020 sv. omše budú podľa vyhláseného programu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required