Veľké srdce Mamy

Cez víkend 21. a 22. júla sa v Gaboltove konala diecézna púť k Škapuliarskej Panne Márii. Aj z našej farnosti sme sa už tradične vybrali pozdraviť Božiu Matku na toto pútne miesto. Naša púť začalo v sobotu na pravé poludnie. V Gaboltove sme boli účastní na pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, radostného ruženca. O 18 hod medzi pútnikov prišiel pomocný otec biskup, aby slávil spolu s otcom arcibiskupom a mnohými kňazmi úvodnú slávnostnú svätú omšu. „Buďte empatický k ľuďom, tak ako bola empatická Panna Mária k svadobčanom, ktorým došlo víno. Buďte empatickí a vnímaví na potreby ľudí okolo vás.“ Pri svätej omši sa pútnikom prihovoril aj otec arcibiskup. O 21 hod slávili svätú omšu novokňazi košickej arcidiecézy, ktorí pútnikom udelili svoje novokňazské požehnanie. Po tejto svätej omši sme sa pobrali na cestu domov zverení Matke Božej do ochrany.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.