Veľké srdce Mamy

Cez víkend 21. a 22. júla sa v Gaboltove konala diecézna púť k Škapuliarskej Panne Márii. Aj z našej farnosti sme sa už tradične vybrali pozdraviť Božiu Matku na toto pútne miesto. Naša púť začalo v sobotu na pravé poludnie. V Gaboltove sme boli účastní na pobožnosti Korunky Božieho milosrdenstva, radostného ruženca. O 18 hod medzi pútnikov prišiel pomocný otec biskup, aby slávil spolu s otcom arcibiskupom a mnohými kňazmi úvodnú slávnostnú svätú omšu. „Buďte empatický k ľuďom, tak ako bola empatická Panna Mária k svadobčanom, ktorým došlo víno. Buďte empatickí a vnímaví na potreby ľudí okolo vás.“ Pri svätej omši sa pútnikom prihovoril aj otec arcibiskup. O 21 hod slávili svätú omšu novokňazi košickej arcidiecézy, ktorí pútnikom udelili svoje novokňazské požehnanie. Po tejto svätej omši sme sa pobrali na cestu domov zverení Matke Božej do ochrany.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required