Rozpis spovedania Veľká Noc 2018

Naozaj si svätý, Otče, Pán neba i zeme. Dobrorečíme ti skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám v tvojom mene.
On je tvoje slovo, ktoré zachraňuje ľudí, on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom, on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj.
(Druhá eucharistická modlitba za zmierenie.)

22.3. štvrtok   Papín     15.30 – 17.00
                        Nikodémova noc    19.00 – 22.00
23.3. piatok    Dlhé n./Cirochou    15.00 – 17.00
Ptičie, Chlmec        16.00 – 17.30
24.3. sobota  Belá n./Cirochou 08.00 – 11.00
Zemplínske Hámre 08.00 – 10.00
                       Snina- Sídlisko 15.00 – 17.30
                      Kamienka 13.30 – 15.00
Kamenica n./Cirochou 14.00 – 17.30
25.3. nedeľa  Snina 14.00 – 17.30
Stakčín 08.00 – 09.00
26.3. pondelok Snina 15.00 – 17.30
Modra n./Cirochou 15.00 – 17.30
27.3. utorok  Snina 15.00 – 17.30

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required