Prvé sväté prijímanie v Kamienke

Prvé sväté prijímanie v Kamienke


Na 5. veľkonočnú nedeľu pristúpili tretiaci k prvému svätému prijímaniu aj vo filiálnom kostole v Kamienke. Sprevádzaní rodičmi, príbuznými, ale aj veriacimi  po prvýkrát prijali Krista v Eucharistii. Svätú omšu oživili „fatimské deti,“ ktoré vyrozprávali príbeh, ako sa im zjavil anjel a aké modlitby ich naučil.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required