Prvé sväté prijímanie 2017

Prvé sväté prijímanie vo farnosti


Na 4. veľkonočnú nedeľu pristúpili tretiaci k prvému svätému prijímaniu vo farskom kostole. Sprevádzaní rodičmi, príbuznými, ale aj riaditeľom školy či triednou učiteľkou po prvýkrát prijali Krista v Eucharistii. Svätú omšu oživili „fatimské deti,“ ktoré vyrozprávali príbeh, ako sa im zjavil anjel a aké modlitby ich naučil.

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.