Biela sobota 2017

„Pán vstal z mŕtvych!“


Oheň. Symbol tepla a svetla. V dnešnú noc aj symbolom niečoho iného, nového. Nového života. Práve dnes sa od ohňa zapaľuje veľkonočná svieca, symbol Krista, ktorý neostáva v hrobe, ale vstáva. Nasledujú čítania zo starého zákona, kde sa dozvedáme o stvorení sveta, o Abrahámovi a Izákovi, či prechode Izraelitov cez more. A odrazu svetlo. Zažínajú sa sviece na oltári, svetlá v chráme, zvonia zvony a chrámom počuť Sláva Bohu na výsostiach. A prichádza tá správa, že Kristus ozaj necháva hrob a vstáva z mŕtvych. A potom sme na rade my, kresťania, aby sme si obnovili krstné sľuby. Slávnosť pokračuje. V závere vychádzame von z chrámu, na čele s Kristom v Eucharistii, aby sme tú veľkolepú správu zvestovali všetkým, tým, ktorí Boha poznajú, ale tvária sa, že nie, ale aj tým, ktorí o ňom ešte nepočuli. „Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja!“

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required