Vysielacia sv.omša

Buďte darom!

Na tretiu adventnú nedeľu sa každý rok koná vysielacia pobožnosť, pri ktorej biskupi na Slovensku vysielajú koledníkov Dobrej Noviny, aby počas nasledujúcich vianočných sviatkov priniesli dobrú novinu do každej domácnosti na Slovensku. V tomto roku sa takáto pobožnosť konala aj v našej farnosti. 11. decembra navštívili našu farnosť koledníci z viacerých farnosti z blízkeho i ďalekého okolia. Pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod týchto koledníkov požehnal pomocný otec biskup Mons. Marek Forgáč.  „Doneste do každej domácnosti, ktorá vás prijme, život, tak ako prináša život oáza v púšti. Buďte pre týchto ľudí darom,“ týmito slovami povzbudil všetky deti otec biskup.

Po požehnaní koledníkov otcovi biskupovi, ale aj všetkým prítomným zakoledovali koledníci z našej farnosti. Po svätej omši čakalo na všetkých koledníkov a prítomných hostí malé pohostenie v školskej jedálni, kam medzi deti zavítal aj otec biskup.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required