Výročie farského kostola

Výročie farského kostola


V utorok 22. novembra sme si vo farskom kostole pripomenuli 8 rokov od chvíle, kedy bol kostol konsekrovaný. Slávnostnú svätú omšu celebroval rodák z farnosti dp. Slavomír Engel spolu s našim duchovným otcom. V príhovore si rodák zaspomínal na roky miništrovania v tomto chráme a zároveň pripomenul, že tak ako kamene na stavbe tvoria jeden celok, tak aj ľudia spolu majú tvoriť jednu farskú rodinu.

 

foto

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.