Milosrdní ako otec

Milosrdní ako otec


V piatok 14. októbra sa naša farnosť vydala na púť do chrámu Božieho milosrdenstva v Snine. Spoločne autobusom sme sa dopravili pred chrám na sídlisko v Snine, kde nás pred bránou milosrdenstva privítal správca farnosti, vicedekan Anton Matina. Po prednesení modlitieb, požehnaní svätenou vodou sme spoločne prešli bránou milosrdenstva, jedinou v našom sninskom dekanáte. V chráme sme sa spoločne s miestnymi veriacimi pred svätou omšou pomodlili ruženec, počas ktorého kňazi spovedali. Nasledovala svätá omša, pri ktorej sa k nám prihovoril náš duchovný otec Peter. V závere svätej omše sme spoločne pokľakli pred eucharistiou v krátkej adorácii. Po nej sme dostali eucharistické požehnanie a po ňom sme si uctili relikvie sv. sr. Faustíny. Spoločné putovanie v končiacom sa roku milosrdenstva nám všetkých prinieslo veľa milostí do každodenného života.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required