Koledníci na svätej omši s otcom biskupom

Koledníci na svätej omši s otcom biskupom


Koledníci Dobrej Noviny sa každý rok stretávajú v adventnom čase na vysielacej pobožnosti. V tomto roku vycestovali naši koledníci za otcom biskupom do Prešova –Sekčova. V sobotu ráno  pred 3. adventnou nedeľou spolu so svojím duchovným otcom vyrazili na dlhšiu cestu. Slávnostnú svätú omšu za účasti koledníkov z 25 farností slúžil emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. V príhovore rozpovedal príbeh, kvôli ktorému chodia koledníci koledovať. Vyzval ich, aby tak ako anjeli pred 2000 rokmi priniesli radostnú zvesť pastierom, tak nech aj oni prinášajú túto zvesť do každej rodiny, do ktorej ich prijmú. V závere koledníci otcovi biskupovi zavinšovali a otec biskup im udelil požehnanie, ktoré ich má sprevádzať koledovaním.

foto

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required