Ďakovná púť prvoprijímajúcich

Ďakovná púť prvoprijímajúcich


24 detí v tomto roku prvýkrát prijalo Eucharistiu. Za tento veľký dar sa rozhodli poďakovať na spoločnej púti do Výrobne hostii v Prešove a na Mariánsku horu v Levoči. Púť sa začala vo štvrtok ráno 21. mája za sprievodu dažďových kvapiek. Naše prvé kroky viedli do Prešova, kde sme navštívili Výrobňu hostií . Tu sa deti, ale aj prítomní dospelí dozvedeli viac o tom, čo predchádza tomu, aby pri svätých omšiach mohli prijať eucharistiu. Cestou z hostiárne nás prilákala veža na dóme sv. Mikuláša, na ktorú sme si  vyšli, aby sme pozreli na mesto Prešov z výšky. Duchovný otec nám porozprával o histórii chrámu. Z veže naše kroky viedli do autobusu, ktorým nás pán šofér odviezol do Levoče pod Mariánsku horu. Cestou na horu sme sa spoločne pomodlili modlitbu sv. ruženca. V bazilike väčšina pristúpila k svätej spovedi, aby  pri ďakovnej omši mohli aj pristúpiť k sv. prijímaniu. V závere sv.omše duchovný otec zasvätil všetky prvoprijímajúce deti a ich rodiny nebeskej Matke. Na spiatočnej ceste v autobuse zazneli piesne v podaní tých, ktorým bol výlet určený. So zážitkami z púte sa pochválili aj deti.

Paľko a Tadeáš: Na dnešnej púti sa mi najviac páčila sv.omša na Levočskej hore, pri ktorej sme mohli aj miništrovať.Anežka: najväčším zážitkom bolo pozerať z veže na mesto Prešov.

Radka a Sofia: najviac sa nám páčilo vo výrobni hostií, celý ten priebeh výroby hostií.

Nikolka: Mne sa páčilo všetko a asi najviac ochutnávka práve vyrobených hostií.

Laura: Najkrajším zážitkom bola pre mňa veža a veľa schodov, ktoré do nej viedli.

Zuzana (19.r.): Najväčším zážitkom z tohto dňa pre mňa bolo stretnúť spievajúcu Eriku v Prešove a napokon to upokojujúce ticho na Mariánskej hore v bazilike.

 

Foto tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required