Oznamy 22.2.2015

Farské oznamy 22.2.2015

1. PÔSTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

 

23.2.

Utorok

Féria

16.30

Za zdr. a Božie pož. Patrika – 20 r.ž.

17.30

Za duše, na ktoré si nikto nespomína

24.2.

Streda

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Bohuznámej

25.2.

Štvrtok

Féria

17.30

+Alžbeta +Ján Smoľakoví

26.2.

Piatok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Márie s rod.

16.30

+Ján Pavlisko – 2 výr. úm.

27.2.

Sobota

Féria

8.00

+Anna Mažeriková – pohrebná

28.2.

Nedeľa

Druha pôstna nedeľa

7.30

Za zdr. a B. pož. Márie s rod.

9.00

+Mária +Ján Škuboví

1.3.

10.30

Za zdr. a B. pož. Jozefa Sousedeka – 50 r.ž.

Spoločné oznamy

Počas dňa máme otvorený farský kostol, čo vytvára priestor pre tých, ktorí si chcú zájsť pred Bohostánok na modlitbu. Prosím akceptujte upozornenia na zákaz vstupu do niektorých priestorov. Pri nedodržaní sa spustí alarm.

Pripomíname, že aj tento rok môžeme venovať 2% z dane nášmu občianskému združeniu. Tlačiva na 2% sú vzadu v stojane. Kto ich nechce niesť na daňový úrad, môže ich doniesť iba do sakristie. Ja ich tam doručím. Všetkým, ktorí týmto spôsobom chcete napomôcť práci s deťmi a mládežou vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu ideme spoločne do Tatier. Autobus odparkujeme v Smokovci odkiaľ pôjdeme na hrebienok k ľadovému domu, tam je možnosť krátkej prechádzky k Rajnerovej útulni, možná turistika na Zamkovského chatu. Na hrebienku je možnosť sánkovačky, teda môžeme si zobrať si klzáky, sanky… Predpokladaná cena za dopravu 10,-€. Deti, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrá novina, majú výlet za odmenu. Musia ísť však v sprievode dospelého. Odchod od kostola v stredu ráno o 6.00.

Dnes je po sv. omši zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Vzadu sú Katolícke noviny a ešte niekoľko výtlačkov minulotýždňovej Palmy.

 

Kamenica nad Cirochou

Krížová cesta bude počas pôstu stále v Piatok o 17.00 a v nedeľu o 14.00.

Upratovanie kostola v sobotu 28.2.2015 o 8.45 má ulica Železničná.

Ľubica Gunarová
Anna Hajčáková

Mária Mažeriková

Iveta Sousedeková

Monika Vasilová

 

Kamienka

Počas pôstneho obdobia každý piatok o 15.45 a každú nedeľu o 14.00 sa budeme modlievať Krížovú cestu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required