Oznamy 15.2.2015

Farské oznamy 15.2.2015

6. TÝŽDEŇ CEZ ROK

 

 

Kamenica nad cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu

 

16.2.

Utorok

Féria

17.30

Za zdr. a Božie pož. Blažeja Gajdoša

17.2.

Streda

Popolcová streda

7.45

Za zdr. a Božie pož. Mareka Lasku

16.30

Za zdr. a Božie pož. Oľgy – 50 r.ž.

18.2.

17.30

Na úmysel Bohuznámej

Štvrtok

Féria

17.30

+Pavlina Zuščáková – 2. výr. úm.

19.2.

Piatok

Féria

17.30

+Marián Rošák – 1. v.úm.

16.30

+Michal +Mária +Michal

20.2.

Sobota

Féria

8.00

+Mária +Juraj

21.2.

Nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

7.30

Za farnosť

9.00

+Mária +Andrej

22.2.

10.30

Za zdr. a Božie pož. Slavomíra

Spoločné oznamy

V utorok 17. februára bude dekanátne večeradlo v Snine v kostole Povýšenia sv. Kríža. Začiatok ráno o 8.00 hod. Po ňom rekolekčná sv. omša kňazov sninského dekanátu.

Tento týždeň detské sv. omše nebudú, ale detské stretká v utorok o 16.00 v Kamienke a v stredu o 16.00 v Kamenici budú.

V utorok bude fašiangová adorácia pred začatím pôstneho obdobia. Sviatosť oltárna bude vyložená od 8.00 do večernej sv. omše.

Tento týždeň končí obdobie cez rok a popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia. V stredu pri sv. omšiach budeme poznačený popolom. V tento deň nás veriacich zaväzuje prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Iba raz do dňa by sme sa mali najesť dosýta.

Počas pôstneho obdobia sa budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty v piatky a v nedele popoludní.

Počas pôstneho obdobia každý piatok po večernej sv. omši bude na fare premietnutý nejaký zaujímavý film s myšlienkou na zamyslenie. Každý, kto chce stráviť chvíľku na konci týždňa s inými, dať si pohár čaju, pozrieť hodnotný film, pokecať, je pozvaný.

Aj tento rok môžeme venovať 2% z dane nášmu občianskému združeniu. Prostriedky sú využívané na pastoráciu deti a mládeže, pri letnom tábore a iných aktivitách pre deti a mládež konané v našej farnosti. Formuláre na 2% sú vzadu v stojane. Kto nechce ich niesť na daňový úrad, môže ich doniesť do sakristie a spoločne ich tam zanesiem.

V stredu 25.2. počas jarných prázdnin organizujeme farský výlet do Tatier. Išli by sme na hrebienok, je tam ľadový dom, rainerova útulňa, možnosť sankovačky, lyžovania, turistiky. Predpokladaná cena za dopravu 10,-€. Deti, ktoré sa zúčastnili koledovania Dobrá novina, majú výlet za odmenu. Musia ísť však v sprievode dospelého.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby.

Vzadu je nové číslo Palmy a nové Katolícke noviny.

 

Kamenica nad Cirochou

V pondelok  16.45 pred začiatkom sv. omše bude pobožnosť k Duchu Svätému.

Upratovanie kostola v sobotu 21.2.2015 o 8.45 má ulica Železničná.

Dana Balková
Marianna Ďuríčková

Andrea Sentivánová

Jolana Kapuscinská

Oľga Ferencková

Anna Žinčáková
Mária Copková

 

 

 

 

Článok publikovaný v kategórii Rok 2015.

O autorovi

Tiež sa Vám môže páčiť...

Váš email nebude zverejnený. Meno a email sú požadované.