Oznamy 14.12.2014

Farské oznamy 14.12.2014

3. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

Féria

17.30

detská

+Štefan Veľký – 10 výr.úm.

6.00

15.12.

Utorok

Féria

6.00

Zdr. a B. pož. Anny s rod. a uzdravenie Jozefa

17.30 detská

+Mária Hojdanová

16.12.

Streda

Féria

6.00

Za +rodičov a st.rodičov Čabákových, Krajníkových a celú zomr. Rodinu

17.12.

Štvrtok

Féria

6.00

Za zdr. a B. pož. detí Anny, Martina a Dávida

18.12.

Piatok

Féria

6.00

Poďakovanie Bohu za prejavené milosti

19.12.

Sobota

Féria

18.00

+ Mária Jusková

20.12.

Nedeľa

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

Za zdr. a B. pož. Jána Mareka a Blažeja s rodinami

9.00

+Jozef +Anna +Ján

21.12.

10.30

Za farnosť

X Spoločné oznamy

♦  S blížiacimi sa vianočnými sviatkami je potrebné popri vonkajších prípravách si v prvom rade pripraviť svoje srdce dobrou sv. spoveďou. V Kamenici bude spoločná sv. spoveď v sobotu od 15.00 do 18.00; v Kamienke tiež v sobotu od 14.00 do 15.00. Rozpis ďalších dní spovedania si môžete pozrieť v Palme alebo na našej farskej stránke.

♦  Tento týždeň budeme mať rorátne sv. omše na ktoré vás všetkých pozývam, obzvlášť rodiny a deti. Deti pozývam aj na detskú sv. omšu ktorá tento týždeň v utorok bude v Kamienke; a netradične v pondelok v Kamenici.

♦  Kto si objednal Betlehem, môže si ho po sv. omši vyzdvihnúť v sakristii.

♦  Chorých, ktorí by chceli pred Vianocami prijať sv. spoveď a sv. prijímanie, prosím nahláste v sakristii. Ku chorým pôjdem v piatok (19.12) dopoludnia.

♦  Blíži sa nám koniec roka, keď si chceme navzájom vyslovovať a preukazovať vďačnosť. Chcem poďakovať a aj vám všetkým pripomenúť vďačnosť za službu kostolníka a organistu, ktorí počas celého roka nám slúžia. Preukážme im svoju vďačnosť svojím milodarom, ako je to tu zvykom. Starajú sa obetavo o chod nášho kostola a bohoslužieb. Im aj vám vyslovujem Pán Boh zaplať.

♦  Niektorí ste sa rozhodli zapojiť do deviatnika „Kto dá prístrešie svätej rodine“. Deviatnik začne zajtra. Modlitba v rodine je veľmi dôležitá a modlitba za rodinu ako Božiu ustanovizeň o to viac. Tejto téme sa venujeme v Palme. Na Slovensku stojíme pred veľkým rozhodnutím, ktorého výsledok spoznáme v referende za ochranu rodiny. Ide o veľmi vážne rozhodnutie, ktoré môže v dobrom, ale aj v zlom veľmi poznačiť tvár Slovenska. Preto v týchto týždňoch po sv. prijímaní sa môžeme spolu modliť modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. Nech nám Pán Boh pomáha a dáva nám odvahu zaujať správny postoj. Modlitbu dostanete pri východe z kostola. Vzadu sú aj pohľadnice, ktoré si môžete zobrať za dobrovoľný príspevok. Financie z predaja týchto pohľadníc budú použité na kampaň pri referende o ochrane rodiny.

♦  Pri východe z kostola je nová Palma. Je v nej rozpis spovedania v našom dekanáte a Modlitba za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou. Vzadu nájdete tiež knihu NA CESTE ZA VÄČŠOU DOKONALOSŤOU. Je to životopis novej bl. Miriam Terézie Demjanovičovej. Bola dcérou slovenských rodičov, ktorí emigrovali do Ameriky z Bardejova. Zomrela vo veku 26 rokov. Cena knihy je 4,-€

♦  Zbierka na katolícku charitu pred týždňom bola v Kamenici 237,45,-€ a v Kamienke 53,-€. Darcom nech Pán Boh odmení ich štedrosť.

X Kamenica

♦  Dnes popoludní o 14.00 bude stretnutie ružencového bratstva.

♦  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby za tento mesiac. Darcom vopred Pán Boh zaplať!

♦  Upratovanie kostola v sobotu 20.12.2014 ráno o 8.00 má ulica Mierová, Krátka a Jarná

Gabriela Divulitová

Anna Vrábľová

Monika Hodáková

Valéria Sivčová

Gabriela Šepeľová

Eva Balberčáková

Ján Vrábeľ

Monika Šedzmáková

Jarmila Sivčová

Mária Sivčová

Ľudmila Sninčáková

Ľubica Sninčáková

Anna Slivková

Mária Mašlejová

Anna Kuliková

Margita Blahová

 

 

 

 

X Kamienka

♦  Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby za tento mesiac. Darcom vopred Pán Boh zaplať!

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required