Udelenie sviatosti pomazania chorých

Udelenie sviatosti pomazania chorých


Som študentkou a kvôli škole bývam trochu ďalej od farnosti, preto sa teším každej chvíľke, kedy sa môžem zúčastniť na misijnom programe v tento požehnaný čas. Som veľmi vďačná za to, že som aj dnes mala tú možnosť byť na rannej svätej omši v Kamienke. Ako som spomenula, tieto misie sú ozaj požehnaný čas. Rovnako, ako pre mňa, tak aj pre všetkých. Hoci dnešnou témou bolo Utrpenie, rada som si o tom vypočula kázeň. Páter Martin nám túto neodmysliteľnú súčasť života pomohol pochopiť aj cez svoju ťažkú skúsenosť a my mu ďakujeme, že k nám hovoril takto otvorene.  Utrpenie je súčasťou života. To vieme. No Boh pre nás trpel omnoho viac. On je tým, ktorý poslal za nás svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil svojou smrťou na kríži. A tento Boží syn k nám prichádza aj v našom utrpení. Neprichádza nám odobrať našu bolesť, trápenie. To nie. Prichádza, aby nám pomohol niesť náš kríž. Nie Jeho kríž – ale NÁŠ. On je Pán, nemusí to robiť. Ale z veľkej lásky a milosrdenstva k nám prichádza. Tým dostávame Jeho úžasnú milosť.

Okrem toho, ďalšou milosťou je aj sviatosť pomazania chorých, ktorú pátri misionári udeľovali chorým. Na omšu zavítali aj deti z materskej školy v Kamienke, ktorých prítomnosti sme sa tešili, pretože to bola len odpoveď na Božie slová: ,,Nechajte maličkých prísť ku mne…“ (Mt 19, 14)

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required