Oznamy 14.09.2014

Farské oznamy 14.9.2014

24. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Kamenica nad Cirochou

Kamienka

Pondelok

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA Slávnosť

7.30

Za zdr. a B. požehnanie rod. Komarcovej a Harakaľovej

9.00

Za zdr. a Božie pož. Márie a Jozefa

15.9.

11.30

Poďakovanie za dar rehoľného života

Utorok

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov Spomienka

18.00

+Pavlína Lojanová

16.9.

Streda

Féria

7.00

Za zdr. a Božie požehnanie Márie Pikalovej s rod.

17.9.

Štvrtok

Féria

18.00

Za zdr. a Božie pož. Mareka a Štefánie Harakaľových

18.9.

Piatok

Féria

7.00

+Alžbeta +Štefan Timuľákoví

17.00

+Michal – 1. výr. úm.

19.9.

Sobota

Sv. Ondreja Kima Taegóna, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov Spomienka

8.00

Za zomrelých rodiny Komarcovej a Harakaľovej

20.9.

Nedeľa

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7.00

Za zdr. a Božie pož. rod. Vitekovej

9.00

+Mária Vaceľová

21.9.

OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

X Spoločné

–  Zajtra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie začne 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Reťaz bude v dňoch 15.9. – 24.10.2014 a prebieha s požehnaním otcov biskupov. Zastrešuje ju spoločenstvo modlitby za kňazov. Pôstna reťaz bude zavŕšená púťou za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25.10.2014. Reťaz pôstu a modlitieb obetujeme za kňazov na Slovensku – ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a za požehnanie v ich službe. Budeme prosiť za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie, za starých a chorých kňazov. Úmyslom pôstu budú aj prosby za dar nových povolaní. Svojimi obetami chceme vyprosiť dar odpustenia pre tých kňazov a veriacich, ktorí si vzájomne ublížili. Môžeme sa v danom čase modliť v ľubovoľný deň, ktorý nemusíme nikde oznamovať. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov. Je vhodné pridať aj modlitby Cirkvi – ktoré sú na zvážení každého veriaceho (ruženec, litánie, adoráciu…). Veriaci v jednotlivých farnostiach majú možnosť konkrétnym spôsobom prejaviť vďaku a spolupatričnosť svojím kňazom.

–  Na budúcu nedeľu bude posviacka gréckokatolíckeho Chrámu blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Kamenici nad Cirochou. Posviacka začne o 10.00 hod. a vykoná ju Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. Preto v našom farskom kostole bude sv. omša iba jedna a to ráno o 7.00.

–  Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen. Pán Boh zaplať.

–  Zajtra o 11.30 bude sv. omša pri obrázku. Je dovolený vstup autami do vojenského priestoru a tiež pôjde aj spoločný autobus s odchodom o 9.30 od pekárne. Sv. omšu bude celebrovať vdp. Jozef Paluba z ordinariátu ozbrojených síl SR. Putovať ku obrázku je možné aj na bicykloch. Kto by sa chcel zapojiť do cykloputovania, spoločný odchod bude zajtra o 9.45 od kostola v Kamenici.

X Kamenica

–  Dnes popoludní bude pobožnosť k Duchu Svätému o 14.00.

–  Na kostol obetovali novomanželia Balberčákoví 50,-€. Pán Boh zaplať!

–  Upratovanie kostola v sobotu 20.9.2014 o 8.45 má ulica Osloboditeľov

Katarína Svobodová

Božena Chymičová

Mária Vatahová

Mária Budajová

Mária Komarcová

Jana Nacková

 

 

 

 

Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Mažerik, syn Jána a Márie r. Petríkovej a Ľudmila Sivá dcéra +Jozefa a Anny r. Baníkovej ohlasujú sa tretí krát.

X Kamienka

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required