Získavame odpustky

Získavame odpustky


Prvé novembrové dni sú špecifické tým, že viac ako inokedy navštevuje hroby svojich blízkych. Prinášame kvetinovú výzdobu, pripaľujeme sviečky. No viac ako kvety, či sviečky pomôže našim blízkym modlitba. Modlitba, ktorá pomôže duši dostať sa do domu Otca. A tak, prvých osem dní novembra môžeme získavať pre tieto duše odpustky. V našej farnosti už tradične, po večernej svätej omši, vyráža sprievod so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách od kostola smerom k cintorínu. Cestou sa modlitbu ruženca modlia deti, ženy, muži. Každý tú svoju modlitbu obetuje za dušu niekoho blízkeho alebo aj neznámeho zomrelého. Do konca novény ostáva ešte niekoľko dní. Využime túto príležitosť pomôcť dušiam dostať sa z očistca do neba. Získame tak mnohých orodovníkov, ktorí budú raz prosiť za našu dušu.

Foto:tu.

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required